Regulamin - Aurora Glamping w Sztutowie - Domki nad morzem

Przejdź do treści

Menu główne:

 
REGULAMIN AURORA GLAMPING

 
§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 
1. Regulamin obowiązuje na terenie Aurora Glamping i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających
2. Wynajmujący obiekt zwany jest w dalszej części regulaminu „ Aurora Glamping”. Natomiast najemca obiektu „Gościem”
3. Regulamin Aurora Glamping, określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania i jest integralną częścią umowy, do której  zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji wraz z zapłatą całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, iż zapoznał się w pełni oraz akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.Regulamin jest dostępny w każdym namiocie oraz na stronie internetowej https://auroraglamping.pl

 
 
§ 2. DOBA HOTELOWA
 
1. Pomieszczeni mieszkalne w namiocie, zwane w dalszej części „namiotem” wynajmowane jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00 a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.

 
 
§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 
1. Po dokonaniu rezerwacji i dokonaniu przelewu zadatku na konto Aurora Glamping, gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, który wynosi 30% wartości pobytu i jest uiszczany z góry.
2. Pozostała część  kwoty jest płatna w dniu przyjazdu.
3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto w ciągu trzech dni od dokonania rezerwacji, Aurora Glamping zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji.
4. W przypadku katastrofalnych sytuacji, niezależnych dla obu stron tj. państwo polskie lub UE zakazuje zgromadzeń, albo wprowadza obostrzenia dla podróżujących, co całkowicie uniemożliwi przyjazd najemcy oraz gości, wynajmujący zobowiązuje się do anulowania rezerwacji i zwrotu zadatku.
5. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim.
6. Osoby które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać  na terenie Aurora Glamping jako zaproszone przez gościa. Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba lub 500 zł/osoba za dobę w przypadku, gdy dana osoba spędzi noc namiocie.
7. Aurora Glamping zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny.
8. W przypadku nie przybycia gościa do obiektu, Aurora Glamping nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
9. Przyjazd najemcy jest możliwy w godzinach 17.00-20.00. W przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym wynajmującego telefonicznie lub mailowo. Aurora Glamping zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji w przypadku braku kontaktu z gościem.

 
 
§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AURORA GLAMPING
 
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołanie przez żywioły.

 
 
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
 
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się ma terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających.
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa za wyrządzone skody stwierdzone po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić od gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą  wystąpienia usterek lub uszkodzeń namiotu, gość jest zobowiązany poinformować o tym telefonicznie 690 885 775.
5. Ze względów bezpieczeństwa, gość opuszczający obiekt powinien każdorazowo sprawdzić urządzenia elektryczne, wyłączyć je z prądu, zakręcić krany i zamknąć zasłony namiotu.

 
 
§ 6. CISZA NOCNA
 
1. W  Aurora Glamping obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.  22:00 do godz. 07:00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Aurora Glamping nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 
 
§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 
1. W obiektach akceptujemy pobyt domowych zwierząt po wcześniejszych ustaleniach i wyrażenia zgody na pobyt.
2. W namiotach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu gość zostanie obciążony kwotą 1000zł.
3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na policję a gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Aurora Glamping bez prawa zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
4. W namiotach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
5. Dane osobowe gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych jest elmasters z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 20.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie całego obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości obiektu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wyposażeniu namiotu poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa gości.
8. W dostępnej mini kuchni w namiocie jest całkowity zakaz smażenia ryb oraz innych dań  w głębokim oleju, które mogłyby spowodować powstanie trwałych, trudnych do usunięcia zapachów w namiocie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony karą w wysokości 2000zł, która stanowi koszt profesjonalnego czyszczenia i usuwania zapachów.
9. Dostępne ręczniki są przeznaczone tylko do używania w namiocie. Zakaz używania na zewnątrz np. zabierania na plażę, rozkładania na trawie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony kosztem zakupu nowych ręczników.
10. Do dyspozycji gości jest pomost. Obowiązuje zakaz skakania do wody z pomostu.
11. Do palenia w kominku używamy tylko dostarczone brykietu przez Aurora Glamping. Zakaz palenia własnych materiałów np. zebranego drewna, śmieci.
12. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej https://auroraglamping.pl
13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane na adres e-mail: glampingaurora@gmail.com
 
tel.: 690 885 775
email: glampingaurora@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/GlampingSztutowo
www.auroraglamping.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego